Tečaj za Voditelja brodice kategorije B

Postanite i Vi uskoro vlasnik dozvole – Voditelj brodice B kategorije

Naši stručni predavači sa višegodišnjim iskustvom će Vas pripremiti za polaganje ispita. Predavanja su edukativna, zanimljiva te ćete s lakoćom položiti ispit.

Predavanja se održavaju na našem Učilištu Laura. Za veći broj polaznika, moguće je dogovoriti predavanja i u Svetoj Nedelji, Samoboru, Velikoj Gorici i Koprivnici.

Ispit se polaže na Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14

Detaljnije:

Ispitu za Voditelja brodice kategorije B može pristupiti osoba s najmanje 16 godina života. Do svoje navršene 18. godine života Voditelj brodice kategorije B ima ograničenu snagu motora na 18kW. Voditelj brodice kategorije B je osposobljen i može biti zapovjednikom “brodice” dugačke do 15 metara ili maksimalno 15 bruto tona prostornosti te ukrcanih max 12 osoba u cijelom teritorijalnom moru RH.  Sve što je registrirano i što će ploviti u službene ili ne-gospodarstvene svrhe – šport i rekreacija. Plovni objekt čim je duži od 15 metara, mijenja naziv u jahtu i dok god je ispod 18m, za upravljanje njime vrijedi dozvola kategorije B

Na tečaju ćete prolaziti teme koje su Vam potrebne za polaganje ispita, a u skladu su sa Pravilnikom o brodicama i jahtama:

  1.  Pomorska plovidba (Navigacija) – Nautička karta;; Kompas, Priručnici za navigaciju, Elektronički navigacijski instrumenti, Terestrička (obalna) navigacija
  2.  Motoristika i zaštitne mjere – Motori s unutrašnjim izgaranjem, sustavi motora; Sredstva i postupci protupožarne zaštite, Mjere za zaštitu mora od zagađenja uljima.
  3. Pomorstvo, propisi i meteorologija – Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama; Propisi o plovidbi i redu u lukama; Vrste i tipovi brodica i jahti, Stabilnost brodice, Konopi i čvorovi, Sidra; Meteorologija.
  4. Manevriranje brodicom, sigurnost plovidbe i pružanje prve pomoći – Pravila o izbjegavanju sudara na moru, svjetla, dnevni i zvučni signali, signali opasnosti; Manevriranje brodicom, plovidba, pristajanje, isplovljenje, sidrenje; Suradnja sa službom za traganje i spašavanje (SAR – MRCC); Pružanje prve pomoći
  5. Pomorska radiotelefonska služba – Isprave, dijelovi i rukovanje radio telefonskom postajom, identifikacija i pozivni znak; Opći postupak uspostavljanj radio veze; Signal i poziv pogibelji, hitnosti i sigurnosti; Upotreba međunarodne tablice za sricanje slova i brojeva; GMDSS sustav.

Za pripremu ispita predvidjeli smo skriptu, posebnu web stranicu sa zadacima, pa i više. Skripta može poslužiti kao početni podsjetnik u plovidbi, pa smo stavili i još neke naputke koji mogu biti korisni nautičaru.

Cijena tečaja:

99 EUR (745,91 kn) predavanje osnovni dio.

(Prilikom preračunavanja koristi se fiksni tečaj konverzije, koji iznosi 7,53450 HRK za 1,00 EUR, a  koji je utvrdilo Vijeće Europske unije.)

*Napomena: program izobrazbe se referira na “Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama” prema NN 13/2020 i 52/2020

Upišite se već danas! Pružiti ćemo vam maksimalne uvjete da postanete profesionalac u poslu za koji se školujete.