Srednja stručna sprema

Tehničar cestovnog prometa- četverogodišnje školovanje

Uvjeti za upis: U program izobrazbe za zanimanje tehničar cestovnog prometa mogu se
upisati kandidati koji imaju završenu osnovnu školu, te najmanje 15 godina života. Mogu se upisati polaznici koji nisu u cijelosti završili svoje srednjoškolsko obrazovanje, sa polaganjem razlikovnih ispita.

Potrebni dokumenti za školovanje:
-Svjedodžbu 7. i 8. razreda, odnosno razredne svjedodžbe srednje škole radi priznavanja ispita
-Domovnica
-Rodni list ne stariji od 6 mjeseci

Vozač/ica motornog vozila- trogodišnje školovanje

Uvjeti za upis: Završena osnovna škola i najmanje 15 godina života.
Posebni uvjeti :da nema kontraindikacije za vozača motornog vozila (potvrda liječnika medicine rada).
Mogu se upisati polaznici koji nisu u cijelosti završili svoje srednjoškolsko obrazovanje, sa polaganjem razlikovnih ispita.

Potrebni dokumenti za školovanje:
-Svjedodžbu 7. i 8. razreda, odnosno razredne svjedodžbe srednje škole radi priznavanja ispita
-Domovnica
-Rodni list ne stariji od 6 mjeseci