KOD 95

Što je KOD 95?

KOD 95 je oznaka koja se upisuje u vozačku dozvolu na stražnjoj strani te se obnavlja svakih 5 godina periodičkom izobrazbom vozača.Obavezna je za sve vozače C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE kategorije, odnosno za one koji imaju položene kategorije za kamion ili autobus.

Vozači navedenih kategorija koji su državljani neke članice EU ili vozači trećih država zaposleni u tvrtkama s poslovima u nekoj od članica EU i obavljaju cestovni prijevoz javnim cestama u Republici Hrvatskoj, moraju u vozačkoj imati upisan KOD 95.

Dokumentacija potrebna za prijavu

  • Preslika vozačke dozvole
  • Preslika osobne iskaznice
  • Svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi za zanimanje “Vozač motornog vozila” za sve one koji su C kategoriju polagali nakon 10.09.2009./ D kategoriju nakon 10.09.2008.

Procedura polaganja za strane državljane

Strani državljani mogu se također prijaviti za periodičku izobrazbu vozača- KOD 95, no potrebno je pribaviti sljedeće dokumente
  • Hrvatski dokument- hrvatska osobna ili putovnica ili dozvola boravka u trajanju od najmanje 6 mjeseci
  • Vozačka dozvola – položene kategorije do 10.09.2009. (C) i 10.09.2008. (D).

Kako do KODA 95?

Jednostavno -periodičkom izobrazbom vozača. U trajanju od 35 nastavnih sati (5 dana po 7 sati) svakih 5 godina.

Sastoji se od:

  • usavršavanje racionalne vožnje, koja se temelji na prometnim propisima i sigurnosnim pravilima
  • primjena propisa
  • zdravlje, sigurnost na cesti i zaštita okoliša, usluga, logistika
  • Ispravan prijevoz tereta i putnika

Nakon kojeg se dobiva Svjedodžba o periodičkoj izobrazbi na temelju koje se u vozačku dozvolu upisuje KOD 95 u nadležnoj PU.

Redovno provodimo obuku za periodičku izobrazbu vozača, gdje se stječu sva potrebna znanja.Periodička izobrazba vozača – KOD 95  provodi se svakih 5 godina, te je nužna za sve vozače koji prevoze teret i putnike.

Periodična izobrazba

Periodična izobrazba sastoji se od obuke kojom se vozačima koji imaju SVJEDODŽBU O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ili SSO o početnim kvalifikacijama, osigurava dopuna znanja potrebnih za njihov rad, posebno glede povećanja sigurnosti u cestovnom prometu…

Prekvalifikacija

Sve osobe koje polažu C, CE, D, DE kategoriju, moraju posjedovati zvanje vozača motornog vozila i imati upisan Kod 95 u vozačku dozvolu. Uvjeti za upis: Završena srednja škola bilo kojeg smjera. Posebni uvjeti: liječničko uvjerenje …

Početne kvalifikacije

Stjecanje početnih kvalifikacija za prijevoz tereta/putnika moguće je redovnim ili ubrzanim programom za stjecanje početnih kvalifikacija.
Nakon položenog ispita provjerom znanja izdaje se svjedodžba o stručnoj osposobljenosti vozača o početnim kvalifikacijama (SSO).

Ubrzane početne kvalifikacije

Uvjeti za upis: Završena srednja škola bilo kojeg smjera. TRAJANJE OSPOSOBLJAVANJA: osposobljavanje sadrži 140 sati predavanja i 10 sati samostalne vožnje.

Česta pitanja vezana za kod 95

Da. Svi vozači kategorija C i/D ili država članica EU moraju imati upisan KOD 95.

Da. KOD 95 se upisuje u novu (plastičnu) vozačku dozvolu sa zadnje strane pored kategorije.

Da. KOD 95 se upisuje u novu (plastičnu) vozačku dozvolu sa zadnje strane pored kategorije.

Ako imate vozačku dozvolu C kategorije prije 10. rujna 2009. i/ili kategoriju D prije 10. rujna 2008. vrijede Vam početne kvalifikacije. Potrebna je samo potvrda o periodičkoj izobrazbi.

Ne. Potrebno je proći periodičku izobrazbu vozača. Ako nemate završenu srednju školu za vozača potrebno je obaviti prekvalifikaciju za vozača (stjecanje početne kvalifikacije).

Da, ako imate prebivalište u RH ili zaposlenje u tvrtki s poslovnom nastanom u RH.
KOD 95 vrijedi za kategorije prijevoza tereta i/ili putnika te sve njihove vezane kategorije.
Ako Vam vrijedi tada ne morate obavljati liječnički pregled.