ADR – Prijevoz opasnih tvari

Osposobljavanje je namijenjeno osobama koje prevoze opasne tvari, primaju opasne tvari za transport, utovaruju ili istovaruju opasne tvari, te nadziru ili organiziraju rad vezan za prijevoz opasnih tvari. Jedan od osnovnih uvjeta sigurnog prijevoza i rukovanja opasnim tvarima je edukacija odnosno upoznavanje svih sudionika prijevoznog procesa s vrstama opasnih tvari, opasnostima njihova prijevoza i osnovnim načelima zaštite od tih opasnosti.

Uvjeti za upis

  • navršena 21 godina starosti
  • posjedovanje vozačke dozvole C1 (C) kategorije najmanje godinu dana, odnosno najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima vozača teretnog vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500 kg

Dodatne informacije i cijena

KOD 95 je oznaka koja se upisuje u vozačku dozvolu na stražnjoj strani te se obnavlja svakih 5 godina periodičkom izobrazbom vozača.Obavezna je za sve vozače C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE kategorije, odnosno za one koji imaju položene kategorije za kamion ili autobus.

Vozači navedenih kategorija koji su državljani neke članice EU ili vozači trećih država zaposleni u tvrtkama s poslovima u nekoj od članica EU i obavljaju cestovni prijevoz javnim cestama u Republici Hrvatskoj, moraju u vozačkoj imati upisan KOD 95.

4 dana + ispitni dan (ovisno o programu koji se sluša i polaže)
  • osobna iskaznica
  • vozačka dozvola (C1, C kategorija najmanje godinu dana)
  • kopija postojećeg ADR-a (tečaj obnove znanja)

Provjera znanja u obliku testa

Po završenom obrazovanju, polazniku se izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu (izdaje se na 5 godina)
  • Nastavna literatura je osigurana
  • Oblik rada je konzultativno-instruktivan
  • Program se izvodi prema Rješenju Ministarstva mora prometa, veza i infrastrukture